Học tiếng Nhật không phải là lao vào học ngay và luôn rồi mong “một ngày nào đó” mình sẽ giỏi. Ngược lại, bạn cần hiểu và biết những điều sau để có thể lên kế hoạch học tập cụ thể.

Chắc chắn rằng với những thông tin sau, việc học tiếng Nhật của bạn sẽ rõ ràng hơn, không còn mông lung hay mù mờ thông tin nữa.

Bắt đầu học một ngoại ngữ mới cũng là lúc bạn cần xác rõ thử thách ngay từ đầu. Ngoại ngữ đó có thể sẽ không hề dễ dàng và dễ nuốt như mọi người nói. Muốn thành thạo tiếng Nhật hay một ngoại ngữ bất kỳ, bạn cần bỏ công sức & thời gian vào nó.

Chỉ khi nào sự quyết tâm của bạn đủ lớn, bạn mới có thể thành thạo được ngoại ngữ đó.

Để học tiếng Nhật hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo các khóa học của Akihide nhé!